Ellende veroorzaakt door Spookbewoner, opgeruimd.

Afgelopen zaterdag, 25 juli 2015, in de Telegraaf:
'Spookbewoner drijft Marina tot wanhoop'.

Het lukte mij om met Marina in contact te komen en ik ben naar haar toe gegaan. De situatie van Marina was veel schrijnender dan het verhaal in de Telegraaf deed vermoeden. Naast het feit dat de Belastingdienst haar huurtoeslag voor de 2e maal had gestopt (en een behoorlijke som gelds had terug geeisd), had Marina ook problemen met Deurwaarders; incassobureau's en diverse andere instanties. Het was zelfs zo erg dat zij zich tot de voedselbank moest wenden, dit terwijl zij haar leven voor deze ellende goed op de rails had en schulden vrij was. Ik heb letterlijk en figuurlijk alles van Marina overgenomen.

Zodra ik weer thuis was, ben ik al haar correspondentie gaan uitpluizen, om zicht te krijgen op het daadwerkelijke probleem. De zoon van de vorige bewoners had zich opzettelijk niet uit laten schrijven naar een ander adres, waardoor alle ellende was begonnen. Nadat dit door de gemeente gecorrigeerd was, bleef deze 35-jarige man, het adres van Marina misbruiken als het zijne. Hij kocht van alles, had veel schulden. Dit kreeg Marina allemaal op haar dak.

Ik ben gaan bellen en mailen, bewijs verzameld en verstuurd, mensen op hun verantwoordelijkheden aangesproken. Wat mij opviel was dat, zodra mensen horen van de schrijnende realiteit van Marina, zij heel graag mee willen werken om dit voor haar op te lossen. De volgende dag al kreeg ik de toezegging van de belastingdienst, dat er geen probleem meer was en dat dit zo zou blijven. Ook anderen stuurden mij dergelijke toezeggingen. 

Marina kon weer slapen, had voor het eerst sinds anderhalf jaar geen hoofdpijn. Nadat alles recht gezet was, heb ik namens Marina nog een klacht ingediend bij de Belastingdienst. Alles zit bij de belastingdienst in een structuur, die geen ruimte laat voor speciale aandacht. Dit moet mijnsinziens veranderen. Een casemanager voor dit soort problematiek zou bijzonder welkom zijn.

Marina en ik hebben voorlopig afscheid van elkaar genomen. Mocht zij nog post ontvangen dan ben ik er voor haar.

Contact

Vul het contactformulier zo compleet
mogelijk in of bel Karin Reuvers
om een afspraak te maken.

06-229 229 70

Algemene voorwaarden

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Antispam
Invalid Input