Parkeerboete door Rechter gehalveerd

November 2013: Een aannemer had de opdracht gekregen om een kantoorpand, gelegen in een binnenstad, te verbouwen tot woonruimte. Dit kantoorpand bevond zich nabij een zeer drukke kruising; voor het pand was een bushalte gesitueerd en er was een verbod tot stilstaan en parkeren. Vooraf wist de aannemer al dat het lastig zou worden om de klus te klaren zonder daarbij te worden bekeurd.

Met enige regelmaat kwamen er Bijzondere Opsporings Ambtenaren voorbij (ook om toezicht te houden op mensen die pinden bij de naast gelegen automaat en daarbij hun auto in het stilstaan verbod te parkeren). De aannemer kreeg 'toestemming' om zijn aanhangwagen op de stoep te laten staan, mits hij zijn bus maar 600 meter verderop zou parkeren.

Op de dag dat de vloer van de badkamer moest worden gestort, reed de aannemer wederom met zijn bus en aanhangwagen de stoep op. Door het gewicht van de aanhanger was deze te zwaar om af te koppelen. Hij schepte het cement in de kruiwagen, bracht deze naar binnen, stortte het natte cement om de volgende lading te halen. Hij werkte zo snel hij kon. Natuurlijk ging dit niet goed en trof hij een bekeuring aan onder zijn ruitenwisser. De Boa zelf was niet meer aanwezig.

Op verzoek van de aannemer heb ik bezwaar aangetekend tegen de hoogte van de boete, immers voor de aannemer was deze boete enkel maar te voorkomen door de klus niet aan te nemen. De Officier van Justitie, verklaarde het bezwaar ongegrond, waarop ik in beroep ben gegaan. 10 juli 2015 was het dan eindelijk zo ver. Namens de aannemer ben ik naar de zitting toegegaan en heb daar mijn betoog gehouden. Vervolgens kreeg de Officier het woord. Hij had Google Earth bekeken en had gezien dat er zich een parkeerplaats direct achter het pand bevond. Deze kon ik makkelijk pareren, immers er was geen achteruitingang; de parkeerplaats lag een verdieping lager dan het kantoorpand; de afstand tot de voordeur was nog 600 meter en de parkeerplaats was afgesloten met een slagboom. 

Dan had de aannemer maar een cementmolen moeten gebruiken. Hierop reageerde ik dat het maar goed was dat hij Officier van Justitie was geworden en geen bouwvakker. 

Na beide partijen aangehoord te hebben, zei de rechter begrip te hebben voor de argumenten van de aannemer. Hij verklaarde het beroep gedeeltelijk gegrond en halveerde de boete.

Contact

Vul het contactformulier zo compleet
mogelijk in of bel Karin Reuvers
om een afspraak te maken.

06-229 229 70

Algemene voorwaarden

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Antispam
Invalid Input